Parafín

Parafín má své unikátní specifické vlastnosti, díky kterým se může používat ve více odvětvích, jako jsou lázně (parafínový zábal), průmysl (sklárny, slévárny), lékařství (zatmelovací hmota u zubaře), včelařství (údržba nástavků u včelích úlů), dále se používá při výrobě svíček, voskování lyží, lze ho využít jako izolaci a mnohé další. Mezi jeho hlavní charakteristické rysy, podle kterých se následně určuje jeho použití, patří bod tání, penetrace a barva.

Bod tání:

Bod tání určuje tuhost parafínu, je uváděn ve stupních Celsia (označení bývá po dvou stupních, např. 52 - 54°C) a podle obsahu oleje, se dělí na polo-rafinovaný a plně rafinovaný parafín. Polo-rafinované parafíny jsou tuhé do 65°C a jejich obsah oleje je v rozmezí 3 – 5 % až 1 – 3%. Takovýto parafín najdeme ve sklářském či chemickém průmyslu. Plně rafinované parafíny se pohybují okolo 50 – 54 °C a obsah oleje mají 1 – 0,5 %. Tyto parafíny se nazývají lehké a používají se hlavně v lázeňství. Nejměkčí parafíny mají bod tání od 42°C. Jedny z nejtvrdších parafínů mají bod tání klidně až od 75 – 80 °C. Tyto parafíny pak mají dobrou plasticitu a používají se např. v zubním lékařství. Jinak platí pravidlo, že čím méně oleje, tím je parafín kvalitnější.

Penetrace:

Znát hloubku penetrace (tvrdost) při výběru parafínu je velice důležité, protože na této číselné hodnotě záleží pružnost a tvárnost parafínu. Parafíny, které mají vyšší číslo penetrace nad 30, jsou hodně pružné, měkké, lehce tvárné a používají se například při ručním modelování, ale nejsou moc hydratované. Naopak parafíny s nižším číslem, nižším než je 20, jsou tvrdší parafíny, avšak kvalitnější, protože čím nižší číslo, tím větší kvalita. Tyto parafíny jsou také hydratované, což zvyšuje jejich kvalitu. Standardní číslo penetrace je mezi 20 – 30. Hydratace parafínů probíhá během jejich rafinace, kde se odstraňují všechny nečistoty.

Barva:

Barva parafínu určuje kvalitu parafínu, protože čím je parafín bělejší, tím více roste jeho kvalita. Což znamená, že parafíny označené číslem 30+ bývají jasně bílé, kdežto parafíny s nižší číselnou hodnotou jsou tmavší. Tmavost barvy však nejde do černé, ale do tmavě žluté (skoro až okrové). Parafíny s hodnotou 25 mají již nažloutlou barvu.

U některých typů parafínu se také řeší jejich odér (zápach). Ty nejkvalitnější parafíny bývají často bez zápachu, ale u některých druhů může k mírnému zápachu docházet. Tohoto mírného zápachu se dá zbavit přetavením , což znamená rozpuštění parafínu v parafínové vaničce nebo ohřevové vaně na cca 60°C.

 

zpět